Declaratia Unica 2019 - ce este si cand se depune?

Posted by Flavia Vulpe on Jun 20, 2019 3:38:30 PM

Declaratia Unica 2019

 

Ordonanta de urgenta nr. 35/2019 pentru adoptarea unor masuri fiscal-bugetare privind acordarea unor imprumuturi din Trezoreria Statului si pentru modificarea si completarea unor acte normative a intrat in vigoare de la data de 30 mai 2019.

Potrivit acestei ordonante, este obligatorie depunerea declaratiei unice pentru veniturile realizate in anul 2018, respectiv pentru cele estimate pentru anul 2019.

Cine trebuie sa depuna declaratia unica?

Declarația se depune de catre persoanele fizice care au obligatia:

 • declararii impozitului pe veniturile realizate din Romania sau/si din strainatate in anul
  2018;
 • declararii impozitului pe venitul estimat/norma de venit a se realiza din Romania in anul
  2019;
 • declararii venitului estimat pentru incadrarea ca platitor de contributii sociale pentru anul
  2019 si, dupa caz, a declararii contributiilor sociale datorate in anul fiscal 2018.

Ce venituri trebuie declarate?

In declaratia unica se vor declara urmatoarele venituri realizate in anul 2018:

 • activitati independente, pentru care venitul net se stabileste in sistem real, pe baza datelor din contabilitate;
 • venituri din drepturi de proprietate intelectuala, cu exceptia contribuabililor pentru care impozitul se retine la sursa;
 • cedarea folosintei bunurilor pentru care venitul net se stabileste in sistem real sau pe baza cotelor forfetare de cheltuieli, cu exceptia contractelor pentru care chiria a fost stabilita in lei si nu s-a optat pentru sistem real;
 • activitati agricole pentru care venitul net se stabileste in sistem real, pe baza datelor din contabilitate;
 • pisciculturasi/sau silvicultura;
 • transferul titlurilor de valoare si de orice alte operatiuni cu instrumente financiare, inclusiv instrumente financiare derivate, precum si din transferul aurului financiar;
 • alte surse, pentru care contribuabilii au obligatia depunerii declaratiei (ex. transferul de moneda virtuala);
 • venituri ca urmare a participarii la jocuri de noroc la distanta si/sau festivaluri de poker, in perioada 01.01.2018 - 22.03.2018, inclusiv;
 • veniturile realizate din strainatate in anul 2018 (ex. venituri din activitati independente, venituri din drepturile de proprietate intelectuala, venituri din cedarea folosintei bunurilor, dividente, dobanzi, venituri din premii, jocuri de noroc, castiguri din transferul titlurilor de valoare, venituri din pensii, remuneratii/indemnizatii ale membrilor consiliului de administratie/administratori/cenzori si alte venituri similare.

Ce sanctiuni risca cei care nu depui declaratia unica?

Cei care nu depun declaratia unica la ANAF pot primi amenzi contraventionale cuprinse intre 50 si 500 RON.

In schimb, cei care depun declaratia unica la termen vor avea parte de bonficatii.

 

Declaratia unica se poate depune atat in format fizic la organul fiscal, cat si in format electronic, prin intermediul serviciului "Spaţiul privat virtual".

Puteti depune declaratia unica in format electronic aici. Trebuie sa aveti un cont pentru sectiunea SPV pe site-ul ANAF.

 

Termenul limita de depunere a declaratiei unice este 31 iulie 2019.

Topics: Știri și noutăți

Aboneza-te la blog!

Articole recente